مجله اینترنتی آرایشی، زیبایی و سلامت مو تن روبایگانی‌ها سبک زندگی - صفحه 5 از 5 - مجله اینترنتی آرایشی، زیبایی و سلامت مو تن رو

دسته: سبک زندگی

تصادف محترمانه

دستورالعملی برای اولین تصادف شما کابوس هر خانمی می‌تونه، رانندگی باشه! برای من که این طوری بود و راستش را بخواهید هنوز هم کمی هست. برای این که همیشه کسی هست که توانایی بی نظیر خودش را در رانندگی به رخ تو بکشه، که البته این کس همیشه یک آقای سیبیلوه که فکر می کند مایکل شوماخره و یک گوشه‌ای…

در زمان سرماخوردگی چگونه آرایش کنیم؟

با سرد شدن هوا سرماخوردگی و بیماری ها زیاد شده و علاوه بر ناراحتی ناشی از بیماری عوض شدن قیافه و ظاهر نیز از عوارض بیماری های فصلی است. معمولا فردی که بیمار است حوصله رسیدگی به ظاهر خود را ندارد و سرخی چشم و رنگ پریدگی و سایر مشکلات چهره فرد را داغون خواهد کرد. اما راز خوش قیافه…

چه کار کنیم تا از شکست پیروزی بسازیم؟

 انفجار احساسات: نهایتاً بار روانی ناشی از شکست انقدر زیاد می‌شود که دیگر نمی‌توانید آن‌را تحمل کنید و در یک لحظه که ضعف بر شما چیره می‌شود اختیارتان را از دست می‌دهید و تمام آن‌چیزی که در درون خود نگه داشته بودید را مثل یک آتشفشان به بیرون می‌ریزید. این وضعیت نه به اوضاع روحی‌تان کمکی می‌کند نه به روابط‌…